Oversigt & Priser

 

Medlemskab: Gratis.

Fleksibel kontorløsning:

  • Postadresse, firmadomicil, eftersendelse af post eller scanning til mail.
  • Serviceabonnement Kr 380 pr mnd, minimum 3 måneder.
  • Fremsendelse af post eller scanning kr 12.- pr enhed ekskl. porto.
  • 1. måned gratis ved minimum 12 måneders abonnement.
  • Det er ikke tale om et “virtuelt kontor” men en fleksibel domicil løsning, der også giver mulighed for kontorplads efter behov.

Kontor med telefon viderestilling eller svar:

  • kr 500 pr mnd plus kr 12.- pr svar og besked eller ordre pr email.
  • Minimum 3 mndr.

Kun telefonservice, med svar eller ordre pr mail:

  • Kr 235 pr mnd plus kr 12.- pr svar.

Vi fakturerer ikke for fejlopkald eller evt uønskede opkald fra callcentre.

Depositum for porto: kr 600. Evt ubenyttet depositum refunderes ved ophør af serviceabonnementet.

Forudbetaling via Netbank eller Paypal.